Privacyverklaring.

Nordic Walking achter de duinen, gevestigd aan de Kernheimstraat 17, 2548 SM Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Els Stam is de Functionaris Gegevensbescherming van Nordic Walking achter de duinen en zij is te bereiken via mail@elsstam.nl of telefonisch 06-41359364 of 070-3942029.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Nordic Walking achter de duinen verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

- Naam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Lengte

 

Nordic Walking achter de duinen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheidsgegevens

- Ooievaarspasnummer

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. we kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@elsstam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Nordic Walking achter de duinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen met derden.

Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren.

Nordic Walking achter de duinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren en/of de diensten aan te kunnen bieden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Financiële gegevens, betalingen/facturen e.d. maximaal 7 jaar, volgens de wettelijke regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Nordic Walking achter de duinen niet langer, dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard, indien er geen overeenkomst voor dienstverlening meer is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Nordic Walking achter de duinen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@elsstam.nl

Nordic Walking achter de duinen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Nordic Walking achter de duinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Website van Nordic Walking achter de duinen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen, dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nordic Walking achter de duinen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Nordic Walking achter de duinen via mail@elsstam.nl of telefonisch 06-41359364 of 070-3942029.